Euro coin

Португалія сильно змінилася за останні 30 років. Революція 1974 року, деколонізація, переговори і, нарешті, приєднання до Європейського союзу і, зовсім недавно, прийняття євро, залишили глибокий слід і змінили всю структуру країни. Але остаточний результат був позитивним. Протягом усього цього періоду португальська економіка розвивалася істотно і швидко модернізувалася. 

Протягом 90-х років Португалія проводила економічну політику, засновану на принципах конвергенції економічного і валютного союзу (EUM), в результаті чого країна приєдналася до зони євро в січні 1999 року.

В структурі економіки слід підкреслити зростаюче переважання сектора послуг, як це відбувається і в інших європейських країнах. У 2011 році сільське господарство, лісове господарство та рибальство забезпечували всього лише 2,1% валової доданої вартості (проти 24% в 1960 році) і 9,9% робочих місць, в той час як промисловість, будівництво, енергетика, водне господарство давали 23,3% ВДВ і 27,3% робочих місць. У свою чергу сфера послуг забезпечувала 74,5% ВДВ і 62,8% робочих місць.

Крім зростання частки сфери послуг в економіці спостерігається значна зміна в характері обробної промисловості Португалії. Вона була модернізована і позбулася залежності від традиційних галузей, орієнтуючись на нові технологічно місткі і швидкозростаючі галузі, такі як автомобілебудування, виробництво автомобільних комплектуючих, електроніка, енергетика, фармацевтика та інноваційні технології. Відносно сфери послуг слід також відзначити важливість географічного положення Португалії з її середземноморським кліматом і величезною прибережною лінією, що сприяє розвитку туристичної галузі.

Основні економічні показники

Table with the main economic indicators
ПоказникОд.вим.20082009201020112012(a)2013(a)
ВВП у ринкових цінах Млн. EUR 171.983 168.504 172.670 171.112 168.286 172.648
  Зміни річ. 0,0 -2,9 1,4 -1,6 -3,3 0,3
- на душу населення EUR 16.195 15.885 16.194 16.150 15.497 15.341
- приватне споживання Млн. EUR 114.956 109.774 113.915 113.489 109.316 110.948
- державне споживання Млн. EUR 34.532 37.160 37.293 34.490 31.580 30.015
- інвестиції (ВНОК) Млн. EUR 38.634 34.630 34.124 30.884 28.377 29.474
- ВНОК (крім будівництва) % ВВП 9,1 7,9 7,4 6,6 n.d. n.d.
Населення Млн. чол. 10,623 10,638 10,636 10,647 10,631 10,626
Зайнятість (b) Млн. чол. 5,198 5,054 4,978 4,837 4,856 4,863
Безробіття (b) Тис. чол. 427 529 603 706 741 748
Рівень зайнятості (b) % нас. 62,5 61,9 61,9 61,3 n.d. n.d.
Рівень безробіття (c) Португалія % акт. нас. 7,6 9,5 10,8 12,7 13,6 13,7
Рівень безробіття ЕС-27 (d) % акт. нас. 7,1 9,0 9,7 9,7 9,8 9,6
Зведений фінансовий баланс % ВВП -3,5 -10,1 -8,3 -4,2 -4,5 -3,2
Державний борг % ВВП 71,6 82,9 93,3 102,2 111,0 112,1
Баланс поточного рахунку Млн. EUR -21.669 -18.375 -16.739 -13.0005 -8.414 -6.561
  % ВВП -12,6 -10,9 -10,0 -6,4 -5,0 -3,8
ІСЦ - Португалія Зміни річ. 2,7 -0,9 1,4 3,6 3,3 1,5
ІСЦ - ЕС 27 (d) Зміни річ. 3,7 1,0 2,1 3,1 2,3 1,8

Джерела: GEE-Кабінет стратегічних досліджень на основі даних INE - Державного інституту статистики, якщо не вказане інше

Прим.: (a) Прогноз: Євростат; Єврокомісія; EIU - Економіст Інтеллідженс Юніт; Банк Португалії; (b) INE - Статистика зайнятості; EIU; (c) INE; Єврокомісія; Банк Португалії; (d) Євростат; Єврокомісія н/д - немає даних

Дізнатись більше

  • Share